VÄLKOMMEN!

Koncernredovisning.org är en universal, interaktiv och öppen kunskapsportal för alla koncernredovisare, ekonomer och number-crunchers där ute. Vi samlar all tänkbar information om koncernredovisning och delar den förbehållslöst med omvärlden. Alla som vill får vara med, och vi bjuder in dig som kan något du tror andra in branschen skulle kunna dra nytta av att dela det med oss så lägger vi upp informationen i vår kunskapsbank.

KONCERNREDOVISNING

I teorin är koncernredovisning straight forward: endast händelser med parter utanför koncernen ska redovisas – allt inom koncernen ska elimineras. Men i praktiken så består koncernredovisning av många stora och små komponenter det är en konst att få till ett effektivt flöde av information för att snabbt få överblick och skapa beslutsunderlag. Med koncernredovisning vill vi hjälpa konsulter, controllers, ekonomichefer, CFOs och alla andra som på ett eller annat sätt är involverade i detta något snäva men spännande område.

WELCOME!

Annual Reports

I teorin är koncernredovisning straight forward: endast händelser med parter utanför koncernen ska redovisas – allt inom koncernen ska elimineras. Men i praktiken så består koncernredovisning av många stora och små komponenter det är en konst att få till ett effektivt flöde av information för att snabbt få överblick och skapa beslutsunderlag. Med koncernredovisning vill vi hjälpa konsulter, controllers, ekonomichefer, CFOs och alla andra som på ett eller annat sätt är involverade i detta något snäva men spännande område.