Bibliotek

NameTentamenPublicerad
Europe Economics IFRS 16 Ex ante Impact AssessmentLadda ner2017-01
FINFORUM Bästa ÅrsredovisningLadda ner2015-01
Göteborgs Universitet IFRS 13 värdering förvaltningsfastigheterLadda ner2016-01
IASB IFRS 16 Project SummaryLadda ner2016-01
KPMG Nyheter Inför Bokslutet 2016Ladda ner2016-01
Nasdaq Stockholm Nordic Surveillence ReportLadda ner2016-01
Nasdaq Stockholm Övervakning av regelbunden finansiell informationLadda ner2016-01
Nasdaq Stockholm Övervakning av regelbunden finansiell informationLadda ner2015-01
Nasdaq Stockholm Trender i bolagens finansiella rapporteringLadda ner2016-01
Nasdaq Stockholm Vanliga Fel och BristerLadda ner2012-01
PWC Årsredovisningsmall Värdet AB IFRSLadda ner2016-01
PWC IFRS 16 the leases standard is changingLadda ner2016-01